tirsdag 19. mai 2009

Kroppsspråk erstatter samisk

Dagens Norge viser seg fra sin beste side med å si at kroppsspråk, med hjelp av billedbøker, skal erstatte dialog mellom pleietrengende og helsepersonell. Helt utrolig! 

Flere samiskspråklige ansatte og Kirkenes sykehus ønsker å prioriterer samisk logoped. Hva med å videreføre tanken om å få en samisk tolketjeneste? Dette er idag et usynlig tilbud. Når behovet for samisk tolk oppstår så er spørsmålet hvor en skal henvende seg. En skamplett i dagens Norge at samisk tolketjeneste idag er så dårlig. Dette må prioriteres og en sentral for samisk tolketjeneste må opprettes før flere liv går tapt pga mangel på kommunikasjon.

Syke mennesker trenger helsepersonell å snakke med og skal ikke måtte gjette seg frem til hva forskjellige pleiere og leger mener med sitt kroppspråk. 

Tolketjeneste for tegnspråk (døve og døvblinde) er lagt under Hjelpemiddelsentralene i alle landets fylker. Brukerne har en mailadresse/et telefonnummer å forholde seg til når behov for tolk melder seg. Samisk tolketjeneste må bli en enhetlig tolketjeneste.