mandag 31. august 2009

Samisk Hus i Oslo – trenger bedre lokalerI dag er ikke det samiske huset i hovedstaden tilfredsstillende. Det skjulte “huset” bak mange låste dører i 7. etasje er det mange som har problemer med å finne. Selv medlemmer i Oslo Sameforening har problemer med å finne veien i den lange gangen med mange dører.

Samisk Hus i Oslo ble etablert i 2004, og hadde vært lenge etterlengtet. Men der vi holder til nå har vi det utrolig trangt. Kurs og møtevirksomhet må planlegges nøye på grunn av plassmangel. Og vi trenger ikke engang å drømme om å arrangere større konserter og teaterforestillinger i dagens Samisk Hus. NSR ønsker et samisk hus som rommer det meste. Vi vil samle de samiske skoleklassene under samme tak som bibliotek og andre nødvendigheter. Barnehagebarna bør også ha sin tilknytning til samisk hus. Og ikke minst bør lokalet være lett tilgjengelig for byens samer. Det er det ikke i dag!

Vi har fått tilbud om å komme inn i større lokaler der flere andre kulturarbeidsforeninger er samlet. Schous plass i Grunerløkka i Oslo har omdannet det gamle bryggeriet om til "Schous kulturbryggeri" som er en av de store kultutsatsningene i byen og rommer store lokaler, ja til og med opplevelesessenter, øvingshotell og ikke minst en riksscene, til alle mulige organisasjoner som driver med kulturvirksomhet.

Jeg tok personlig kontakt med Schous kulturbryggeri for to år siden, for å vite mere og for å vurdere å joine kulturbryggeriet. Fra før av er f.eks Riddu Riddu searvi, Juigiid searvi og Sami komponistat medlemmer i Riksscenen; hvor internasjonal folkemusikk, dans og JOIK skal være en naturlig del.

Idag er endelig Samisk Hus i Oslo medlemmer i Riksscenen, men vi har ikke flyttet inn i de lokalene. http://www.schouskulturbryggeri.no/
Når skal vi, samene, som lever i sør - bli en naturlig del av bybildet?

Sámiid Viessu oaiegqvpogis - "stuorrut!"


Mis otne ii leat dohkálaš Sameviessu Norgga oaivegávpogis. Olbmot geat ohzet eai abage gavnna min čihkojuvvon dalu ollu lohkka-uvssaid duohken 7.etasjas ...illa Ošlo Sámesearvve olmot dokko deivet.

Mis leamaš sámeviessu 2004 rájes ja doppe lea nu issoras garzi. Kurssa- ja čoahkkinoktavuodain fertejetnet narrohaddat gii goas galga beassat sisa.
Eat darbbaš ba niegadit ahte dalas sámedálus beassat stuorat konsearttaid ja teaterbihttáid vasihit. Fertejetnet dalle laigodaluide mat ollu ruđaid makset. Áiggošeimmet čohkket skuvllamánaid ovtta robevuollai oktan samedávviriin. Mánaidgárde-mánat maid berrešit beassat čatnot dan robe vuollai. Dalle berrejit samit gavpogis viesu gavdnat. Otne eai dan daga.